TOBB TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU AÇIKLADI

TOBB Ülkemiz Öğrenim Meclisi Sektör Raporuna yönelik danışmanlık şirketleri haricinde öğrenim kapsamında çalışma gösteren özel müesseselerin senelik toplamında işlem hacmi 16 milyar lirayı buluyor
Danışmanlık şirketleri haricinde öğrenim kapsamında çalışma gösteren özel müesseselerin senelik toplamında işlem hacmi 16 milyar lirayı buluyor TOBB Ülkemiz Öğrenim Meclisi Sektör Raporuna yönelik öğrenim pazarında tahmini 25 bin müessese ve kuruluşta 300 binden pek birey çalışıyor
Okul öncesinde özel okulların öğrenim gören sayısının kamudaki öğrenim gören sayısına oranı yüzde 15lere erişiyor Örgün eğitimde en çok yüksek oran ve en çok gelişmeye açık grubun okul öncesi meydana geldiği dikkati çekiyor İlkokul ve ortaokullardaki özel müessese öğrenim gören sayılarının resmi öğrenim gören sayısına oranı yüzde 33 ortaöğretimde yüzde 5 seviyesinde yer alıyor Okul öncesinde özel müesseselerin oranı ise yüzde 17yi buluyor
Türkiyede 4 bin dolaylarında yayıncılık kapsamında müessese çalışma gösteriyor Bunların tahmini 300ü hakikaten bandrol alımıyla kitap yayınladığı malum kuruluşlardan meydana geliyor Bunların içerisinde de 100 dolaylarında müessese öğrenim kapsamında yayıncılık inşa ediyor Yayıncılık sahasındaki toplamında 6 milyar lirayı bulurken bunun 25 milyar TL civarındaki bölümünün öğrenim kapsamında meydana geldiği tahmin ediliyor
Okullarda servis ve yiyecek hizmetleri de dahil olmak üzere edildiğinde okul sektöründeki toplamında işlem hacmi ise 8 milyar liraya yaklaşıyor Sektördeki işlem hacminin hemen hemen yarıya yakınını okul sektörü oluşturuyor Okul sektörünü sınıf ve yayım sektörü takip ediyor
Bu tespitler doğrultusunda danışmanlık şirketleri haricinde öğrenim kapsamında çalışma gösteren müesseselerin senelik toplamında işlem hacminin 16 milyar seviyesinde meydana geldiği tahmin ediliyor

EN ÇOK ÖĞRENCİ DERSANELERDE
Toplam öğrenim gören sayılarının oransal dağılımına bakıldığında en çok talebenin yüzde 31 ile özel dershanelerde yüzde 28 ile şoför kurslarında yüzde 17 ile özel okullarda ve yüzde 10 ile çeşitli kurslarda meydana geldiği görülüyor
Dershanelerde öğrenim gören sayısının pek olması nihai yıllarda üst öğrenime hazırlık için faaliyetlere öğrenim gören ilgisindeki artışa bağlanıyor Öğrenim kapsamında öğrenim gören sayısı bakımından en işlek sektör sınıf sektörü olarak gösteriliyor Senelik tahmini işlem hacmine bakıldığında yüzde 43 ile en kocaman hissesi özel okul sektörü ediniyor Onu yüzde 20 ile dershaneler ile öğrenim yayıncıları yüzde 8 ile tedavi merkezleri takip etmekte Ulusal Öğrenim Bakanlığının yatırımlar dahil olmak üzere 2014 bütçesi ise 56 milyar TL dolaylarında bulunuyor
ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ
Eğitim pazarında özel okulların senelik öğrenim fiyatı ortalaması 10 bin TL olarak düşünülüyor Özel okul fiyatları illere üstelik mahallelere ilişkili olarak değişiyor Özel okulların ek olarak fazla yüksek fiyatla öğrenim gören bulabildiği İstanbulda semtler içinde fiyatlarda kritik farklar meydana çıkıyor
AİLELER İMKANLARI ZORLUYOR
Türkiyede eğitime alakanın gittikçe arttığı vurgulanan raporda şu değerlendirmelerde bulunuldu:
Aileler dar imkanlarından kısarak bebeklerinin geleceği için kaynak ayırmaktan çekinmemektedir Dolayısı Ile sektörün gelişim kapasitesi çok yüksektir Yalnızca gelişmeye katkı temin edecek pozitif adımların atılmasına gereksinim vardır Bilhassa özel okul piyasasının gelişmesi için pekçok ülkede tatbik edilen devlete ek yük getirmeden velilerin çocuklarını gönderebileceği ortam hazırlanmasına gereksinim bulunmaktadır