TOBB TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU AÇIKLADI

TOBB Ülkemiz Öğrenim Meclisi Sektör Raporuna yönelik danışmanlık şirketleri haricinde öğrenim kapsamında çalışma gösteren özel müesseselerin senelik toplamında işlem hacmi 16 milyar lirayı buluyor
Danışmanlık şirketleri haricinde öğrenim kapsamında çalışma gösteren özel müesseselerin senelik toplamında işlem hacmi 16 milyar lirayı buluyor TOBB Ülkemiz Öğrenim Meclisi Sektör Raporuna yönelik öğrenim pazarında tahmini 25 bin müessese ve kuruluşta 300 binden pek birey çalışıyor
Okul öncesinde özel okulların öğrenim gören sayısının kamudaki öğrenim gören sayısına oranı yüzde 15lere erişiyor Örgün eğitimde en çok yüksek oran ve en çok gelişmeye açık grubun okul öncesi meydana geldiği dikkati çekiyor İlkokul ve ortaokullardaki özel müessese öğrenim gören sayılarının resmi öğrenim gören sayısına oranı yüzde 33 ortaöğretimde yüzde 5 seviyesinde yer alıyor Okul öncesinde özel müesseselerin oranı ise yüzde 17yi buluyor
Türkiyede 4 bin dolaylarında yayıncılık kapsamında müessese çalışma gösteriyor Bunların tahmini 300ü hakikaten bandrol alımıyla kitap yayınladığı malum kuruluşlardan meydana geliyor Bunların içerisinde de 100 dolaylarında müessese öğrenim kapsamında yayıncılık inşa ediyor Yayıncılık sahasındaki toplamında 6 milyar lirayı bulurken bunun 25 milyar TL civarındaki bölümünün öğrenim kapsamında meydana geldiği tahmin ediliyor
Okullarda servis ve yiyecek hizmetleri de dahil olmak üzere edildiğinde okul sektöründeki toplamında işlem hacmi ise 8 milyar liraya yaklaşıyor Sektördeki işlem hacminin hemen hemen yarıya yakınını okul sektörü oluşturuyor Okul sektörünü sınıf ve yayım sektörü takip ediyor
Bu tespitler doğrultusunda danışmanlık şirketleri haricinde öğrenim kapsamında çalışma gösteren müesseselerin senelik toplamında işlem hacminin 16 milyar seviyesinde meydana geldiği tahmin ediliyor

EN ÇOK ÖĞRENCİ DERSANELERDE
Toplam öğrenim gören sayılarının oransal dağılımına bakıldığında en çok talebenin yüzde 31 ile özel dershanelerde yüzde 28 ile şoför kurslarında yüzde 17 ile özel okullarda ve yüzde 10 ile çeşitli kurslarda meydana geldiği görülüyor
Dershanelerde öğrenim gören sayısının pek olması nihai yıllarda üst öğrenime hazırlık için faaliyetlere öğrenim gören ilgisindeki artışa bağlanıyor Öğrenim kapsamında öğrenim gören sayısı bakımından en işlek sektör sınıf sektörü olarak gösteriliyor Senelik tahmini işlem hacmine bakıldığında yüzde 43 ile en kocaman hissesi özel okul sektörü ediniyor Onu yüzde 20 ile dershaneler ile öğrenim yayıncıları yüzde 8 ile tedavi merkezleri takip etmekte Ulusal Öğrenim Bakanlığının yatırımlar dahil olmak üzere 2014 bütçesi ise 56 milyar TL dolaylarında bulunuyor
ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ
Eğitim pazarında özel okulların senelik öğrenim fiyatı ortalaması 10 bin TL olarak düşünülüyor Özel okul fiyatları illere üstelik mahallelere ilişkili olarak değişiyor Özel okulların ek olarak fazla yüksek fiyatla öğrenim gören bulabildiği İstanbulda semtler içinde fiyatlarda kritik farklar meydana çıkıyor
AİLELER İMKANLARI ZORLUYOR
Türkiyede eğitime alakanın gittikçe arttığı vurgulanan raporda şu değerlendirmelerde bulunuldu:
Aileler dar imkanlarından kısarak bebeklerinin geleceği için kaynak ayırmaktan çekinmemektedir Dolayısı Ile sektörün gelişim kapasitesi çok yüksektir Yalnızca gelişmeye katkı temin edecek pozitif adımların atılmasına gereksinim vardır Bilhassa özel okul piyasasının gelişmesi için pekçok ülkede tatbik edilen devlete ek yük getirmeden velilerin çocuklarını gönderebileceği ortam hazırlanmasına gereksinim bulunmaktadır

İç piyasadan sıkıldı, kendi şirketini kurdu

ESCORT — İç piyasadan sıkıldı bizzat şirketini kurdu hemen de ihracat yapıyor

EMETİ Çamurduran prof olarak başladığı iş yaşamını bir işveren olarak sürdüren oldukça başarılı bir kadın girişimci 1985 senesinde Dokuz Eylül İktisat Fakültesinden mezun olan ve 1986’da Derimod’da çalışmaya başlayan Çamurduran burada 5 yıl deneyim kazandıktan ardından 4 yıl da Mudo’da çalışmış Prof yaşamda 10 seneye yakın deneyim edinen Çamurduran bu tecrübesini kurduğu Ecem Tekttalep’e taşımış Rekabetin yüklü meydana geldiği tekstil pazarında kısa zamanda başarlı bir iş kadını olarak dikkat çeken Çamurduran başarısının sırrını prof yaşamda ihracatı öğrenmiş meydana gelmesine bağlıyor Bu aşamada banka desteğini ve hükümet katkısının da işletmesi amaçlı nihai derece mühim oluduğunu belirten Çamurduran “İhracat inşa etmek talep eden şirketlerin İyi bir ekip oluşturması kocaman önem talep etmekte Bunun dışarısında başka lisan bilmek de öbür firmalar içinde bir hamle öne çıkarabilir” diye sohbet etti

HİÇ PRATIK OLMADI

Kadın girişimci olarak içinde bulunduğu zorluklardan da bahseden Çamurduran teşebbüsçülük macerasını şu şekilde anlattı: ” Adam bir partner ile partner şirket kurmakla başladım Bu ortaklığı 15 yıl nihayetinde parasal olarak kandırıldığımı anladığımda firmanın bütün paylarını üzerime alarak sonlandırdım Sektörde kadın girişimci olarak üstelik arkanızda parasal ve içsel hiçbir güç olmaksızın kendini kabullendirmek ve bu günlere gelmek hiç de pratik olmadı Bu zorluklar iş yaşantısında beni güçlendirdi ve bütün bu zorluklar beni hedefimden hiçbir zaman caydırmadı Bu zaman içerisinde meydana gelen ve tamamıyla itimat duyduğum müşterilere acentalara ve bilhassa 20 senedir beraber çalıştığım beni tek bırakmayan birlik arkadaşlarıma bir sürü birşey borçluyum”

DESTEK OLUNMALI

2000 seneninden beri dokuma dış giyim kapsamında çalışma gösterdiğini belirten Emeti Çamurduran “İç piyasadan sıkıldım İhracata yöneldim O sebeple nihai zamanlarda olan dolardaki yükseliş bizim benzeri dolar ile kumaş alıp Avro ile mamul ihraç eden şirketlerin en kocaman sıkıntısı oluyor Bu farklılık bütün ihracat firmalarında meydana geldiği benzeri firmamızı da bilhassa parasal açıdan bir sürü zorluyor Satışlarımızı engelliyor Benzer zamanda daha eskiden sipariş aldığımız mahsulleri pariteden ötürü zararına satmak zorunda kalabiliyoruz Buna Bağlı Olarak bu aşamada şirketlerin desteklenmesi kocaman önem taşıyor” diye sohbet etti

Tasarım ekibi kurmak istiyorum
FİRMANIN Fransa ağırlıklı ihracat yapması ve özel alaka alanı olması sebebi ile Fransızca öğrenmeye başladığını söyleyen Emeti Çamurduran “Bu konuda kendimi geliştirme gereksinimi hissediyorum Halihazırda portföyümüzde koltuk alan alıcılar ile çalışmak amaçlı İngilizce’yi yeterli biliyorum Baglantılarımı böyle sürdürüyorum Bununla Beraber müşterilerin talebi doğrultusunda bir tasarım ekibi kurmayı ve özel koleksiyonlar yapmayı bir sürü talep ediyorum ” diye konuştu

Desteklerinizi şüphesiz alın
İHRACATA ayrıyeten iç piyasada kuvvetli bir koltuk edinmiş genç markası olan B&GStore’a tahmini 4 senedir üretim yaptıklarına dikkat çeken Emeti Çamurduran şunları söyledi: ” Baht etmeninin bir sürü mühim meydana geldiğini söylemeliyim Kararlılık ve haber ile insanın her istediğini yapabileceğine inanıyorum Bütün girişimci kadınlara bilhassa KOBİ’leri iyi araştırmalarını ve desteklerini almalarını ehemmiyetle bahsetmek isterim Bu zaman zarfında bana ve firmama itimat duydukları amaçlı kredi açan bankalar olmasaydı bu günlere gelmem bir sürü pratik değil üstelik olanaksız olurdu”

Dizayn ekibi kurmak istiyorum

FİRMANIN Fransa ağırlıklı ihracat yapması ve özel alaka alanım olması sebebi ile Fransızca öğrenmeye başladığını söyleyen Emeti Çamurduran “Bu konuda kendimi geliştirme gereksinimi hissediyorum Halihazırda portföyümüzde koltuk alan alıcılar ile çalışmak amaçlı İngilizce’yi yeterli biliyorum Baglantılarımı böyle sürdürüyorum Bununla Beraber müşterilerimin talebi doğrultusunda bir tasarım ekibi kurmayı ve özel kolleksiyonlar yapmayı bir sürü talep ediyorum ” dedi

ESCORT